Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 8473/BTC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 22/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8473/BTC-QLCS
V/v hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2012

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4450/VPCP-KTTH ngày 19/6/2012 của Văn phòng Chính phủ; Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách năm 2011 và năm 2012 như sau:

1. Về việc mua sắm tài sản từ nguồn kinh phí trong dự toán năm 2011 đã được chuyển nguồn sang năm 2012

Các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 6932/BTC-QLCS ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính.

2. Về việc mua sắm tài sản từ nguồn kinh phí trong dự toán năm 2012

Các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc mua sắm tài sản như sau:

- Kinh phí mua sắm trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao;

- Mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn định mức và chế độ hiện hành;

- Việc mua sắm phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; đảm bảo tiết kiệm và có hiệu quả.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định việc mua sắm theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để cùng phối hợp xử lý.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để báo cáo);
- VPCP;
- Sở TC, KBNN các tỉnh (TP) trực thuộc TW;
- Các đơn vị trong Bộ;
- Lưu VT, QLCS.

BỘ TRƯỞNG
Vương Đình Huệ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8473/BTC-QLCS hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước ngày 22/06/2012 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


31.149

DMCA.com Protection Status
IP: 3.225.221.130