Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 82/TTg-QHQT duyệt sử dụng vốn vay ODA Phần Lan đối với dự án Xây dựng cầu Rào II – Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 82/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 14/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 82/TTg-QHQT
V/v duyệt sử dụng vốn vay ODA Phần Lan đối với dự án Xây dựng cầu Rào II – Hải Phòng  

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 347/BTC-QLN , ngày 08 tháng 01 năm 2010) về việc phê duyệt sử dụng vốn vay ODA của Phần Lan đối với dự án “Xây dựng cầu Rào 2”, tiếp theo công văn số 1044/TTg-QHQT, ngày 25 tháng 6 năm 2009 phê duyệt hạn mức vay ODA của Phần Lan đối với Dự án “Xây dựng cầu Rào 2”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý sử dụng vốn tín dụng ưu đãi của Phần Lan trong khuôn khổ Hiệp định khung ký ngày 05 tháng 11 năm 2003 giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng BNP Paribas đối với dự án “Xây dựng cầu Rào 2” với tổng số vốn vay ODA là 22.772.340 Euro.

2. Giao Bộ Tài chính thực hiện các thủ tục theo quy định của Hiệp định để giải ngân cho Dự án theo cơ chế tài chính trong nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 82/TTg-QHQT duyệt sử dụng vốn vay ODA Phần Lan đối với dự án Xây dựng cầu Rào II – Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.314
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.240.230