Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8158/VPCP-QHQT năm 2013 báo cáo tình hình vận động, thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA 6 tháng đầu năm 2013 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8158/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 01/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8158/VPCP-QHQT
V/v Báo cáo tình hình vận động, thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA 6 tháng đầu năm 2013.

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét báo cáo và kiến nghị giải pháp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo tình hình vận động, thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA 6 tháng đầu năm 2013 (công văn số 6711/BKHĐT-KTĐN ngày 10 tháng 9 năm 2013), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý với nội dung báo cáo và kiến nghị giải pháp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan:

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh việc thực hiện và nâng cao tỷ lệ giải ngân các dự án sử dụng nguồn ODA và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

- Tiếp tục xử lý các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư; bố trí đủ, kịp thời vốn đối ứng cho các dự án đầu tư.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8158/VPCP-QHQT năm 2013 báo cáo tình hình vận động, thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA 6 tháng đầu năm 2013 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.017
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33