Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 8014/BTC-HCSN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 16/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8014/BTC-HCSN
V/v bố trí kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Mers-Cov.

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện công điện số 790/CĐ-TTg ngày 03/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh gây ra Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung đông do vi rút Corona (Mers - Cov), Bộ Tài chính đề nghị Bộ trưởng các Bộ; Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong chỉ đạo, thực hiện cần tập trung một số nội dung sau:

1. Tổ chức thực hiện đầy đủ, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Mers - Cov; đảm bảo đủ trang thiết bị y tế, thuốc, dịch truyền, vật tư, hóa chất, phương tiện bảo hộ, chế độ của cán bộ y tế theo quy định… cho các cơ sở y tế theo đúng hướng dẫn về chuyên môn của Bộ Y tế.

2. Về nguồn kinh phí:

a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ động bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh Mers - Cov trong dự toán chi sự nghiệp y tế đã được giao năm 2015 và nguồn huy động của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

b) Đối với địa phương, kinh phí phòng chống dịch bệnh Mers - Cov được đảm bảo từ các nguồn sau:

- Dự toán chi sự nghiệp y tế năm 2015 đã được giao.

- Dự phòng ngân sách địa phương năm 2015.

- Huy động của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

c) Trường hợp dịch bệnh Mers - Cov xảy ra và được cấp có thẩm quyền công bố dịch theo quy định, các Bộ, ngành, địa phương sau khi đã chủ động sử dụng các nguồn lực nêu trên có khó khăn về kinh phí, đề nghị báo cáo Bộ Tài chính để có giải pháp cụ thể báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Vụ NSNN;
- Lưu: VT, HCSN (100b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8014/BTC-HCSN ngày 16/06/2015 về bố trí kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Mers-Cov do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.915

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.94.72