Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 792/CP-VIII Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 08/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 792/CP-VIII
V/v phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2004

 

Kính gửi:Đồng kính gửi:

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Tổng giám đốc các Tổng công ty 91.
Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hưởng ứng sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 10 năm 2000, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Sau hơn 3 năm thực hiện, cuộc vận động đã thu được nhiều kết quả rất đáng khích lệ, góp phần có ý nghĩa vào sự nghiệp xoá đói, giảm nghèo trên phạm vi cả nước. Thời gian qua, theo kết quả tổng hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, “Quỹ vì người nghèo” các cấp đã góp phần xây tặng 108.000 căn nhà, sửa chữa, lợp mái trên 55.000 căn cho các hộ nghèo và nhiều hình thức giúp đỡ thiết thực khác, giúp cho nhiều người nghèo cải thiện về đời sống, tự tin vươn lên thoát khỏi đói nghèo.

Tuy nhiên, theo thống kê sơ bộ, đến nay, toàn quốc vẫn còn khoảng 700.000 hộ nghèo đang ở nhà tranh tre dột nát, tạm bợ, không có khả năng tự giải quyết, cần có sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả của cuộc vận động trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng giám đốc các Tổng công ty 91:

- Tiếp tục phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh cuộc vận động: “Ngày vì người nghèo” trong năm 2004 theo chủ trương của Ban Vận động “Ngày vì người nghèo” Trung ương.

- Vận động các doanh nghiệp thuộc các thành phân kinh tế ở Trung ương và địa phương; các hợp tác xã làm ăn có hiệu quả; những người có thu nhập và đời sống khá, những người hảo tâm tiếp tục tự nguyện ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” các cấp hoặc đăng ký làm nhà cho người nghèo ở các địa phương theo điều kiện và khả năng của mình.

- Phối hợp và lồng ghép các nguồn lực thuộc ngân sách địa phương, các chương trình, dự án về xoá đói, giảm nghèo với “Quỹ vì người nghèo” để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành mục tiêu xoá nhà tranh tre dột nát cho người nghèo. Những nơi quỹ có số thu lớn cần dành ưu tiên cho đồng bào nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, các tỉnh Tây Nguyên theo hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Vận động “Ngày vì người nghèo” Trung ương.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 24/2001/CT-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 792/CP-VIII ngày 08/06/2004 ngày 08/06/2004 của Chính phủ về việc phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện cuộc vận động "ngày vì người nghèo"

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.576

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.101.84
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!