Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7919/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về điều chỉnh phân bổ số dự toán chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia năm 2006 giao đơn vị theo loại, khoản của Mục lục Ngân sách nhà nước

Số hiệu: 7919/BTC-NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 27/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7919/BTC-NSNN
V/v: Hạch toán thu, chi chương trình, Mục têu, dự án quốc gia

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cơ quan khác ở Trung ương
- Kho bạc Nhà nước các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương
- Sở Tài chính các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được phản ánh của một số cơ quan, đơn vị đề nghị hướng dẫn rõ hơn về hạch chi chương trình Mục tiêu và dự án quốc gia năm 2006 phát sinh trước khi Quyết định số 25/2006/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành và về Điều chỉnh phân bổ số dự toán chương trình, Mục tiêu và dự án quốc gia năm 2006 giao đơn vị theo loại, Khoản của Mục lục Ngân sách nhà nước. Về vấn đề này, Bộ tài chính có ý kiến như sau:

1/ Về hạch toán chi ngân sách chương trình, Mục tiêu và dự án quốc gia năm 2006 phát sinh trước thời Điểm Quyết định số 25/2006/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành:

Ngày 11/4/2006, Bộ Tài chính có Quyết định số 25/2006/QĐ-BTC về ban hành mã số danh Mục chương trình, Mục tiêu và dự án quốc gia; tại Điều 4 đã quy định: “Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Các Khoản thu, chi ngân sách nhà nước năm 2006 phát sinh trước thời Điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành, thực hiện theo quy định hiện hành về hạch toán kế toán”.

Theo quy định hiện hành về hạch toán kế toán tại Khoản 2, Điều 7, Luật Kế toán (Quốc hội ban hành năm 2003) quy định: “Các quy định và phương pháp kế toán đã chọn phải được áp dụng nhất quán trong kỳ kế toán năm”. Do vậy, toàn bộ các Khoản chi ngân sách nhà nước cho chương trình, Mục tiêu và dự án quốc gia năm 2006 được hạch toán theo quy định tại Quyết định số 25/2006/QĐ-BTC ngày 11/4/2006 của Bộ Tài chính.

Đối với các Khoản chi chương trình, Mục tiêu và dự án quốc gia năm 2006 phát sinh trước thời Điểm Quyết định số 25/2006/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành, đơn vị sử dụng ngân sách có văn bản nêu cụ thể số liệu cần Điều chỉnh hạch toán theo từng loại, Khoản của Mục lục Ngân sách nhà nước gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để làm căn cứ Điều chỉnh.

2/ Về Điều chỉnh dự toán chi năm 2006 cho chương trình, Mục tiêu, dự án quốc gia giao đơn vị:

Quyết định số 25/2006/QĐ-BTC ngày 11/4/2006 của Bộ Tài chính chỉ liên quan đến việc hạch toán sổ chi ngân sách cho chương trình, Mục tiêu, dự án quốc gia theo loại, Khoản mới; do đó, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chi chương trình, Mục tiêu, dự án quốc gia đã giao đơn vị; vì vậy, không thực hiện chương trình, Mục tiêu, dự án quốc gia, căn cứ vào hướng dẫn hạch toán loại, Khoản theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BTC, đơn vị làm thủ tục rút dự toán, Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi theo chế độ quy định.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý thực hiện theo quy định tại các văn bản nêu trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện có vướng mắc, phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Vụ NSNN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Trần Văn Tá

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7919/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về điều chỉnh phân bổ số dự toán chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia năm 2006 giao đơn vị theo loại, khoản của Mục lục Ngân sách nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.573

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5