Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7890/VPCP-KTN ứng trước kế hoạch vốn năm 2013 thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7890/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 05/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7890/VPCP-KTN
V/v ứng trước kế hoạch vốn năm 2013 thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tại công văn số 166/TTr-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2012, về việc ứng trước kế hoạch vốn năm 2013 thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tại văn bản nêu trên, thống nhất mức vốn ứng kế hoạch năm 2013 cho tỉnh Sơn La từ nguồn Trái phiếu Chính phủ dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, giai đoạn 2012 - 2015, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trước ngày 15 tháng 10 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng; các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
 Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (3). Inh 25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7890/VPCP-KTN ứng trước kế hoạch vốn năm 2013 thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.696

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.229