Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7765/BTC-NSNN năm 2017 bố trí kinh phí để tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 7765/BTC-NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 12/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7765/BTC-NSNN
V/v bố trí kinh phí để tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1. Căn cứ quy định của Luật NSNN năm 2015, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn Bộ Tài chính đã có Văn bản số 15989/BTC-HCSN ngày 8/11/2016 gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị hướng dẫn Ban An toàn giao thông địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định về kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017.

2. Dự toán thu, chi NSNN năm 2017 (năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020) đã được Quốc hội thông qua, Thủ tướng Chính phủ giao, đã được xác định theo đúng nguyên tắc quy định của Luật NSNN và quy định tại các văn bản pháp luật liên quan, theo đó:

- Về phạm vi thu NSNN năm 2017 để tính phân cấp thu NSĐP được hưởng, làm cơ sở để xác định tỷ lệ điều tiết, số bổ sung cân đối NSTW cho các địa phương và dự toán chi NSĐP đã được tính theo nguyên tắc này. Việc xác định khoản thu phạt VPHC trong lĩnh vực ATGT do các cơ quan trung ương thực hiện là khoản thu NSTW hưởng 100% đã tăng tương ứng số bổ sung cân đối từ NSTW cho NSĐP và làm cơ sở để xác định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia cho các địa phương trong thời kì ổn định ngân sách mới 2017 - 2020.

- Về phạm vi chi NSNN: Dự toán chi thường xuyên NSĐP năm 2017 của các tỉnh, thành phố (bao gồm dự toán chi cho nhiệm vụ đảm bảo ATGT ở địa phương) được xác định theo quy định tại Nghị quyết số 266/2016/UBTVQH14 ngày 4/10/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thưng xuyên NSNN năm 2017 và Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo nguyên tắc: Định mức phân bổ của ngân sách địa phương bao gồm toàn bộ nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ chính sách do Trung ương ban hành đến ngày 31/5/2016, đã đảm bảo không thấp hơn dự toán chi thường xuyên năm 2016 Quốc hội quyết định. Do đó các đơn vị được giao nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT ở địa phương căn cứ nhiệm vụ đảm bảo ATGT của từng cấp ngân sách, xây dựng dự toán chi đảm bảo ATGT, gửi quan tài chính cùng cấp để tng hợp dự trình Ủy ban nhân dân để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định. Đối với cơ quan Công an thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ATGT ở địa phương thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố có trách nhiệm lập dự toán để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ATGT trên địa bàn gửi Bộ Công an và được tổng hợp trong dự toán chi ngân sách của Bộ Công an năm 2017 theo quy định.

3. Từ tình hình trên, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động bố trí kinh phí cho các lực lượng đảm bảo ATGT của địa phương (Công an xã, Thanh tra thuộc s Giao thông vận tải, Thanh tra thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan cảng vụ thuộc địa phương) để thực hiện công tác đảm bảo ATGT trên địa bàn. Chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn chủ động sử dụng ngân sách đã được bố trí từ nguồn chi cân đối ngân sách địa phương, nguồn Bộ Công an bổ sung cho Công an các địa phương (tiền và hiện vật, nếu có), đồng thời huy động nguồn lực của địa phương để thực hiện công tác đảm bảo ATGT trên địa bàn theo quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết và tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTCP Trương Hòa Bình (để b/c);
- VPCP (để b/c TTCP);
- Các Bộ: CA, GTVT, TP,
UBATGTQG;
- Lưu; VT, Vụ NSNN (12b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Huỳnh Quang Hải

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7765/BTC-NSNN năm 2017 bố trí kinh phí để tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


889

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243