Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 766/BNN-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Hà
Ngày ban hành: 09/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 766/BNN-TC
V/v giao dự toán năm 2011 cho các đơn vị hoạt động công ích

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp

Ngày 24 tháng 11 năm 2010, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 3050/QĐ-BTC về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011 cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo Quyết định này, dự toán NSNN năm 2011 giao cho các doanh nghiệp làm nhiệm vụ công ích cụ thể như sau:

- Chi hỗ trợ các doanh nghiệp thủy nông do thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí, bao gồm: (1) Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải 25.000 triệu đồng, (2) Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa 13.000 triệu đồng, (3) Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà 65.000 triệu đồng.

- Doanh nghiệp làm nhiệm vụ công ích thủy sản: 12.500 triệu đồng (Trong đó: Kinh phí đặt hàng thực hiện nhiệm vụ công ích dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển, hải đảo xa bờ: 9.500 triệu đồng; Kinh phí sửa chữa tàu: 3.000 triệu đồng).

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban và Quyết định số 3050/QĐ-BTC đề nghị Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp sớm giao nhiệm vụ và dự toán ngân sách năm 2011 cho các đơn vị để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Diệp Kỉnh Tần (để b/c);
- Các DN thực hiện nhiệm vụ công ích (để biết);
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 766/BNN-TC về giao dự toán ngày 09/02/2011 cho đơn vị hoạt động công ích do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.841

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!