Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 761/BNN-KTHT chi trả tiền khen thưởng cho tập thể, cá nhân thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 761/BNN-KTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 21/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 761/BNN-KTHT
V/v chi trả tiền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường;
- Ngân hàng phát triển Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại công văn số 1813/VPCP-TCCV ngày 25/3/2011 của Văn phòng Chính phủ về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách và chỉ đạo thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La;

Trên cơ sở đề nghị khen thưởng của các Bộ: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường; Ngân hàng phát triển Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ và chủ tịch nước khen thưởng;

Chủ tịch nước đã có Quyết định số 2474/QĐ-CTN ngày 22/12/2011 tặng thưởng Huân chương Lao động cho 23 tập thể, cá nhân và Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 2213/QĐ-TTg ngày 09/12/2011 tặng thưởng cho 33 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham xây dựng các cơ chế, chính sách và chỉ đạo thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La (có quyết định và danh sách kèm theo);

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị các Bộ, ngành và địa phương nêu trên chi trả tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân đã được Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước khen thưởng theo Điều 69, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Lưu: VT, KTHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 761/BNN-KTHT chi trả tiền khen thưởng cho tập thể, cá nhân thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.955
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144