Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7521/BGTVT-TC về việc giá bán Báo Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 7521/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 02/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7521/BGTVT-TC
V/v: giá bán Báo Giao thông vận tải

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Báo Giao thông vận tải.

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 78/HCTS ngày 19/8/2008 và văn bản số 83/HCTS ngày 28/8/2008 về việc giải trình tăng giá báo và văn bản số 92/HCTS ngày 26/9/2008 của Báo Giao thông vận tải về việc xin phép tăng giá báo, sau khi xem xét Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh giá thì giá báo Báo Giao thông vận tải không thuộc đối tượng nhà nước định giá vì vậy Tổng biên tập Báo GTVT xem xét quyết định theo thẩm quyền.

2. Việc Báo GTVT có chủ trương thay đổi giá báo khi các yếu tố chi phí tăng lên là có cơ sở. Tuy nhiên việc định giá cần đảm bảo nguyên tắc cân đối các khoản thu, chi hợp lý; tuân thủ các quy định về quản lý giá và đảm bảo chủ trương tiết kiệm chống lãng phí (giá bán báo không nên vượt quá: 2.600 đồng/01 tờ).

Vậy đề nghị đơn vị thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ và các quy định hiện hành của Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7521/BGTVT-TC về việc giá bán Báo Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.151
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168