Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 744/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 09/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 744/VPCP-QHQT
V/v tiếp tục thực hiện văn bản thỏa thuận Đối tác hỗ trợ ngành lâm nghiệp đến năm 2015

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3637/BNN-TCLN ngày 05 tháng 11 năm 2010), Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hiệu lực của Thỏa thuận Đối tác hỗ trợ ngành lâm nghiệp đến hết năm 2015.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai các công việc sau:

- Phê duyệt đề cương nhiệm vụ của Đối tác hỗ trợ ngành lâm nghiệp cho giai đoạn 2011-2015;

- Làm việc với các nhà tài trợ để huy động nguồn vốn ODA cho hoạt động của Đối tác hỗ trợ ngành lâm nghiệp; bố trí vốn đối ứng cho hoạt động của Văn phòng Điều phối Đối tác hỗ trợ ngành lâm nghiệp từ nguồn vốn hàng năm của Bộ theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động của văn bản Thỏa thuận; thực hiện chế độ báo cáo và tổng kết tình hình triển khai theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN;
 các Vụ: TH; KTN; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).23

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 744/VPCP-QHQT ngày 09/02/2011 tiếp tục thực hiện văn bản thỏa thuận Đối tác hỗ trợ ngành lâm nghiệp đến năm 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.414

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!