Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7332/BTC-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Ngọc Khoa
Ngày ban hành: 30/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7332/BTC-KHTC
V/v thực hiện Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ

Về việc thực hiện Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, hướng dẫn tại Thông tư số 19/2016/TT-BTC ngày 01/02/2016 của Bộ Tài chính; Lãnh đạo Bộ có ý kiến như sau:

1. Về việc phân cấp thẩm quyền trang bị máy móc, thiết bị tại các phòng để phục vụ hoạt động chung và thẩm quyền quyết định khoán kinh phí sử dụng máy móc thiết bị văn phòng ph biến cho cán bộ, công chức, viên chức:

1.1. Thủ trưởng các Tổng cục quyết định hoặc phân cấp quyết định về số lượng, chủng loại, giá mua máy móc thiết bị để trang bị tại các phòng phục vụ hoạt động chung và việc khoán kinh phí sử dụng máy móc thiết bị văn phòng phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

1.2. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính quyết định về số lượng, chủng loại, giá mua máy móc thiết bị để trang bị tại các phòng phục vụ hoạt động chung của các đơn vị khác thuộc Bộ và việc khoán kinh phí sử dụng máy móc thiết bị văn phòng phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị khác thuộc Bộ (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập).

1.3. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập quyết định về số lượng, chủng loại, giá mua máy móc thiết bị để trang bị tại các phòng phục vụ hoạt động chung của đơn vị và việc khoán kinh phí sử dụng máy móc thiết bị văn phòng phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị.

1.4. Các đơn vị, hệ thống ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của đơn vị đảm bảo việc quản lý, sử dụng theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Nội dung Quy chế theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg.

2. Các đơn vị, hệ thống khẩn trương rà soát, xây dựng tiêu chuẩn, định mức máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ chuyên môn đặc thù theo quy định tại Quvết định số 58/2015/QĐ-TTg, báo cáo Bộ (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 15/6/2016 để báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định ban hành làm căn cứ thực hiện.

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị được biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLCS;

- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KẾ HOẠCH
- TÀI CHÍNH
Lê Ngọc Khoa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7332/BTC-KHTC ngày 30/05/2016 về thực hiện Quyết định 58/2015/QĐ-TTg về chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.134

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.174.97