Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 73/TTg-QHQT về Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp nhận dự án do Hòa Kỳ tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 73/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 14/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 73/TTg-QHQT
V/v Hội Liên hiệp Phụ nữ VN tiếp nhận dự án do AP tài trợ

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9884/BKH-KTĐN ngày 25 tháng 12 năm 2009) về việc tiếp nhận dự án do AP (Hoa Kỳ) tài trợ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp nhận dự án "Thúc đẩy quyền của người cao tuổi thiệt thòi ở Việt Nam" với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 4.199.847 USD, trong đó tổ chức Atlantic Philanthropies (AP) (Hoa Kỳ) tài trợ 3.599.847 USD, KOICA tài trợ 400.000 USD, tổ chức Hỗ trợ người cao tuổi quốc tế (HAI) tài trợ 200.000 USD.

2. Giao Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ký kết văn kiện Dự án và tổ chức triển khai thực hiện theo các quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Phạm Gia Kiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KGVX; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Kiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 73/TTg-QHQT về Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp nhận dự án do Hòa Kỳ tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.367
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41