Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7128-CV/BTCTW năm 2014 về thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề kiểm tra đảng đối với cán bộ, công chức có thời gian công tác làm nhà giáo do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

Số hiệu: 7128-CV/BTCTW Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Tổ chức Trung ương Người ký: Nguyễn Văn Quynh
Ngày ban hành: 29/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
--------------------

Số: 7128-CV/BTCTW
V/v thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề kiểm tra đảng đối với cán bộ, công chức có thời gian công tác làm nhà giáo…

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Phúc đáp Công văn số 4016-CV/UBKTTW, ngày 14-4-2014 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương “đề nghị hướng dẫn cụ thể về thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra đảng có thời gian công tác làm nhà giáo trước khi được luân chuyển, điều động sang ủy ban kiểm tra các cấp”; sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ban Tổ chức Trung ương có ý kiến như sau:

1. Tại Hướng dẫn số 37-HĐ/BTCTW, ngày 25-01-2010 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra đảng các cấp (Điểm 2.2.2), quy định: “Cán bộ, công chức thuộc các ngành, lĩnh vực đang được hưởng phụ cấp thâm niên nghề (theo quy định của Chính phủ) được luân chuyển, điều động sang ủy ban kiểm tra đảng các cấp khi có đủ điều kiện bổ nhiệm ngạch kiểm tra đảng (quy định tại Quyết định số 388-QĐ/UBKTTW) thì được tính thời gian hưởng phụ cấp thâm niên nghề đồng thời được cộng gộp các năm công tác trước đó (nếu có) để tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề”.

2. Theo quy định trên, nhà giáo đang hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo1 được luân chuyển, điều động sang ủy ban kiểm tra đảng các cấp sau ngày 01-5-2011 (thời điểm thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP) được cộng gộp thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo trước đó để tính thời gian hưởng phụ cấp thâm niên nghề kiểm tra đảng. Mức phụ cấp thâm niên nghề kiểm tra đảng mới được điều chỉnh kể từ ngày 01-5-2011.

Trường hợp nhà giáo đã được luân chuyển, điều động sang ủy ban kiểm tra đảng các cấp trước thời điểm có phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (từ ngày 01-5-2011 trở về trước) không thuộc đối tượng được cộng gộp phụ cấp thâm niên nêu trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các bộ: GD&ĐT, Nội vụ, Tài chính, LĐTB&XH;
- BHXH Việt Nam;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu VP, Vụ CSB (3b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Văn Quynh

 1 Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30-12-2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04-7-2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7128-CV/BTCTW năm 2014 về thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề kiểm tra đảng đối với cán bộ, công chức có thời gian công tác làm nhà giáo do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.582

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0