Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6995/VPCP-KTTH về việc bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008, tỉnh Tiền Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6995/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 20/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6995/VPCP-KTTH
V/v bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008, tỉnh Tiền Giang

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (các văn bản số 4962/UBND-CN ngày 5 tháng 9 năm 2008, số 5417/UBND-CN ngày 25 tháng 9 năm 2008) về bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2008: cho phép các dự án có khối lượng hoàn thành vượt mức kế hoạch thông báo được tiếp tục giải ngân để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhưng không vượt quá tổng mức đầu tư quy định tại Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ (tổng mức bố trí vốn trái phiếu Chính phủ theo Quyết định số 171 cho dự án Năm kênh bắc Quốc lộ 1 là 50 tỷ đồng, dự án kênh Xuân Hòa - Cầu Ngang là 45 tỷ đồng).

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chịu trách nhiệm chỉ đạo để việc quản lý, sử dụng vốn chặt chẽ, đúng mục đích không để xảy ra lãng phí, sai phạm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý,
các Vụ: KTN, ĐP, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6995/VPCP-KTTH về việc bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008, tỉnh Tiền Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.830
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155