Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6967/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 04/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6967/VPCP-QHQT
V/v: ký Hiệp định Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3 sửa đổi

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 2376/BNN-HTQT ngày 17 tháng 8 năm 2011 về việc ký Hiệp định Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3 sửa đổi, ý kiến của Bộ Tư pháp tại công văn số 5563/BTP-PLQT ngày 19 tháng 9 năm 2011, ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 1238/BTC-TCDT ngày 15 tháng 9 năm 2011, ý kiến của Bộ Ngoại giao tại công văn số 3286/BNG-LPQT ngày 21 tháng 9 năm 2011, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung dự thảo của Hiệp định Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3 sửa đổi.

2. Đồng ý Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký Hiệp định nêu trên tại Hội nghị Bộ trưởng Nông lâm ASEAN+3 lần thứ 11 tổ chức tại Indonesia vào tháng 10 năm 2011.

3. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTTH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2b). 24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6967/VPCP-QHQT ngày 04/10/2011 về ký Hiệp định Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3 sửa đổi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.775

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!