Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 695/VPCTN-TĐKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Chu Văn Yêm
Ngày ban hành: 05/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG
CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 695/VPCTN-TĐKT
V/v thực hiện ý kiến của Chủ tịch nước

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chủ tịch nước nhận được Bản kiến nghị của một số sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đã nghỉ hưu trong đó có nội dung đề nghị bổ sung chính sách, chế độ đối với liệt sỹ, nhân dân (liên quan đến Nghị định số 23/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975, có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc).

Thực hiện ý kiến của Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước trân trọng đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổng kết, đánh giá toàn diện hệ thống chính sách, chế độ đối với người có công (ở từng thời kỳ, từng đối tượng) để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước điều chỉnh, bổ sung nhằm bảo đảm sự công bằng, chính xác cho các đối tượng tham gia các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch nước (để b/c);
- Chủ nhiệm VPCTN (để b/c);
- PCNVPCTN Chu Văn Yêm;
- Lưu: Vụ TĐKT, VT.

KT. CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH NƯỚC
PHÓ CHỦ NHIỆM
Chu Văn Yêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 695/VPCTN-TĐKT ngày 05/06/2013 thực hiện ý kiến của Chủ tịch nước do Văn phòng Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.817

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198