Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 682/UB-KT về việc một số biện pháp nhằm tăng cường việc điều chỉnh thu chi ngân sách năm 1996 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 682/UB-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Viết Thanh
Ngày ban hành: 15/02/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 682/UB-KT
V/v một số biện pháp nhằm tăng cường việc điều chỉnh thu chi ngân sách năm 1996

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 1996

 

Kính gởi:

- Chủ tịch UBND các Quận, Huyện
- Giám đốc các Sở, Ban, Ngành TP

 

Căn cứ Quyết định số 861 và 862/TTg ngày 30/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương, cơ chế, biện pháp quản lý, điều hành kế hoạch và ngân sách năm 1996. Căn cứ Quyết định 1356/TCQĐ-NSNN ngày 30/12/1995 của Bộ Trưởng Bộ Tài chánh về giao kế hoạch thu ngân sách Nhà nước năm 1996 cho thành phố là 12.509.910 triệu đồng. Để đảm bảo thực hiện kế hoạch thu chi ngân sách năm 1996, khuyến khích các quận, huyện khai thác tiềm năng để tăng thu ngân sách và tự cân đối ngân sách; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo một số biện pháp nhằm tăng cường việc điều hành thu chi ngân sách năm 1996 như sau:

I.- VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THU NĂM 1996:

1/ Với tinh thần chấp hành nghiêm chỉnh kế hoạch thu chi ngân sách do Trung ương giao, căn cứ tình hình thực tế của cách ngành, quận, huyện, Cục thuế Sở Tài chánh trình Ủy ban nhân dân thành phố giao kế hoạch thu chi cho các sở, ban, ngành, các quận, huyện và các phòng thu với tổng số thu chi như Quyết định của Chính phủ đã giao và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố.

2/ Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện phải xem nhiệm vụ thu ngân sách là một trong những công tác chủ yếu, thường xuyên trong năm 1996. Trên cơ sở kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố giao. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Giám đốc các sở ngành cần khẩn trương làm tốt công tác phân bổ kế hoạch thu cho các đơn vị trực thuộc, từ đó có căn cứ chỉ đạo tốt công tác thu ngân sách ngay từ đầu năm, đơn đốc thu nộp theo tiến độ hàng tháng, hàng quý; chấn chỉnh, tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu ngân sách, chống thất thu về đối tượng nộp thuế, doanh thu và chi phí bất hợp lý.

- Các Sở Nhà đất, Địa chính phối hợp các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai kế hoạch bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước, thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất theo hướng dẫn của Bộ Tài chánh để đạt được số thu cao nhất.

- Các cơ quan bảo vệ pháp luật như: Viện kiểm sát, Thanh tra, Công an thành phố, Tòa án thành phố, Chi Cục Quản lý thị trường triển khai các biện pháp phối hợp với ngành thuế để đấu tranh chống kinh doanh trái pháp luật, trốn lậu thuế.

3/ Giao Cục thuế thành phố có kế hoạch triển khai, hướng dẫn các biện pháp nghiệp vụ hành thu đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách Nhà nước. Hàng quý Cục thuế theo dõi, đánh giá tình hình thu và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố nhưng khó khăn để kịp thời xử lý. Đôn đốc quyết toán tài chính, quyết toán thuế năm 1995 và đôn đốc nộp ngay thuế đọng của năm 1995 trong quý I/1996.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thu nộp ngân sách ngay từ quý I/1996 và cả năm.

4/ Từ năm 1996 không giải quyết ghi thu, ghi chi các khoản nợ ngân sách Nhà nước thuộc các doanh nghiệp địa phương. Mọi khoản thu đều phải nộp đầy đủ kịp thời, đúng pháp luật và ngân sách Nhà nước, các khoản chi đầu tư đều phải thực hiện đúng quy định về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

5/ Một số biện pháp nhằm khuyến khích thu đạt và vượt kế hoạch được giao.

- Đối với thuế doanh thu thuế lợi tức khu vực ngoài quốc doanh: thực hiện theo tỷ lệ điều tiết thành phố phân bổ cho quận huyện đối với phần kế hoạch được giao, nếu quận huyện số thu vượt kế hoạch năm do thành phố giao, thành phố sẽ để lại toàn bộ 15% số điều tiết của Trung ương cho thành phố trên số thu vượt kế hoạch để quận huyện đầu tư cơ sở hạ tầng.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 682/UB-KT về việc một số biện pháp nhằm tăng cường việc điều chỉnh thu chi ngân sách năm 1996 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.798
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66