Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6711/VPCP-KTTH về việc xử lý mua xe ô tô chưa đúng quy định của tỉnh Quảng Ngãi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6711/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 08/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 6711/VPCP-KTTH
V/v Xử lý mua xe ô tô chưa đúng quy định của tỉnh Quảng Ngãi.

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi..

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tại công văn số 2303/UBND-KHTH ngày 14 tháng 8 năm 2008 về trang bị xe ô tô để đưa đón khách Trung ương và khách quốc tế đến làm việc tại Tỉnh và ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 11437/BTC-QLCS ngày 26 tháng 9 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi:

1. Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm về việc không chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Bán lại chiếc xe ô tô đã mua, nộp tiền lại ngân sách nhà nước theo quy định.

3. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 11 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg CP;
- Tỉnh ủy Quảng Ngãi;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: ĐP, TH, NC, TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6711/VPCP-KTTH về việc xử lý mua xe ô tô chưa đúng quy định của tỉnh Quảng Ngãi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.698
DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.18.224