Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6608/VPCP-KGVX năm 2014 về kết quả cấp gạo hỗ trợ học sinh năm học 2013-2014 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6608/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 28/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6608/VPCP-KGVX
V/v kết quả cấp gạo hỗ trợ cho học sinh năm học 2013 - 2014

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban Dân tộc.

 

Xét báo cáo của Bộ Tài chính tại văn bản số 11104/BTC-TCDT ngày 08 tháng 8 năm 2014 về việc kết quả cấp gạo hỗ trợ cho học sinh năm học 2013 - 2014, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Đánh giá cao kết quả cấp gạo hỗ trợ cho học sinh năm học 2013 - 2014 theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính báo cáo tại văn bản nêu trên.

2. Đồng ý với các kiến nghị của Bộ về việc tổ chức thực hiện cấp phát gạo trong năm học 2014 - 2015 nêu tại văn bản số 11104/BTC-TCDT ngày 08 tháng 8 năm 2014.

3. Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan và các địa phương tiếp tục thực hiện đúng các quy định tại Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó cần lưu ý việc tạm ứng gạo kịp thời cho học sinh các trường ngay từ đầu năm học mới, sau đó điều chỉnh việc cấp phát gạo theo số lượng học sinh chính thức do địa phương báo cáo.

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc sớm ban hành văn bản hướng dẫn việc cấp gạo hỗ trợ học sinh để các địa phương triển khai thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, V.III;
Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6608/VPCP-KGVX năm 2014 về kết quả cấp gạo hỗ trợ học sinh năm học 2013-2014 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.738

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224