Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6527/VPCP-QHQT năm 2017 tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2016 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6527/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 23/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6527/VPCP-QHQT
V/v tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2016

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2902/BKHĐT-KTĐN hgày 05 tháng 4 năm 2017, ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 3197/NHNN-HTQT ngày 05 tháng 5 năm 2017, của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 2325/BTNMT-HTQT ngày 12 tháng 5 năm 2017, của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1134/BXD-HTQT ngày 19 tháng 5 năm 2017 và của Bộ Tài chính tại văn bản số 576/BTC-QLN ngày 01 tháng 6 năm 2017 về tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2016, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

1. Các cơ quan quản lý nhà nước về vốn ODA và vốn vay ưu đãi, cơ quan chủ quản, ch dự án thường xuyên đôn đốc tình hình thực hiện, tăng cường kiểm tra, giám sát thực địa để kịp thời xác định, xử lý các vướng mắc phát sinh, thúc đẩy tiến độ thực hiện và nâng cao tỷ lệ giải ngân các Chương trình, Dự án ODA và vốn vay ưu đãi.

2. Các Bộ, cơ quan, địa phương:

- Khẩn trương triển khai phân bổ và giao chi tiết kế hoạch vốn năm 2017 cho các chủ đầu tư để triển khai thực hiện.

- Phân định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, địa phương từ giai đoạn xây dựng Chương trình, Dự án ODA và vốn vay ưu đãi, làm cơ sở để phân giao kế hoạch.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Theo dõi tiến độ sửa đổi, bổ sung các Luật, quy định có liên quan đến Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 03 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, trước khi xem xét việc bổ sung, hoàn thiện Nghị định số 16/2016/NĐ-CP.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát Kế hoạch đầu tư công trung hạn; tổng hợp các Chương trình, Dự án ODA và vốn vay uu đãi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư; dự kiến tng vn ODA và vốn vay ưu đãi sẽ đàm phán, ký kết trong giai đoạn 2017-2020 để đánh giá tác động lên đầu tư công trung hạn, nợ công, nợ Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn chi tiết việc triển khai các hoạt động thực hiện trước.

4. Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, rà soát, sửa đổi các văn bản hướng dẫn về kiểm soát chi và giải ngân vốn đầu tư công theo hướng đơn giản hóa các thủ tục; sớm trình Thủ tướng Chính phủ công bố ngưỡng an toàn vay ODA và vốn vay ưu đãi, làm căn cứ để đàm phán, ký kết các Chương trình, Dự án ODA và vốn vay ưu đãi mới, bảo đảm không ảnh hưởng đến trần nợ công.

5. Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát, sửa đổi, đơn giản hóa các thủ tục thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng; phi hp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng mẫu hợp đồng xây dựng phù hợp với thông lệ quốc tế, giảm thiểu sự khác biệt giữa mẫu hợp đồng trong nước và mẫu hợp đồng FIDIC.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
-
Như trên;
-
TTg CP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, CN, NN, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3). HT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6527/VPCP-QHQT năm 2017 tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2016 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


440

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.66.171