Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6475/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 13/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6475/VPCP-QHQT
V/v Bộ LĐTBXH tiếp nhận Dự án hỗ trợ phát triển công tác xã hội do Canada tài trợ

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6201/BKH-KTĐN ngày 01 tháng 9 năm 2010) về bổ sung danh mục dự án “Mở rộng ảnh hưởng quốc gia của dự án pha 2 - 098/S47074-322” do Canada tài trợ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung Dự án “Mở rộng ảnh hưởng quốc gia của Dự án pha 2 - 098/S47074-322” hỗ trợ phát triển công tác xã hội tại Việt Nam vào Danh mục tài trợ chính thức.

Dự án có tổng trị giá 458.571 Đô la Canada (CAD), trong đó vốn do Canada viện trợ không hoàn lại gồm: CIDA 300.000 CAD, Đại học Memorial 128.571 CAD.

Thời gian triển khai thực hiện 2010 - 2013.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện văn kiện Dự án; tổ chức phê duyệt; tiếp nhận, triển khai Dự án phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam; thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6475/VPCP-QHQT ngày 13/09/2010 về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận Dự án hỗ trợ phát triển công tác xã hội do Canada tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.204

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.237.61
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!