Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6453/BNN-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Ngô Anh Tuấn
Ngày ban hành: 26/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6453/BNN-TC
V/v Dự toán khóa đào tạo học tập kinh nghiệm tại nước ngoài của dự án (ADB4)

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Ban quản lý trung ương các dự án Thủy lợi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được công văn số 1868/CPO-ADB4 ngày 24/11/2010 của Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi về dự toán khóa đào tạo học tập kinh nghiệm tại Úc của Dự án Thuỷ lợi Miền trung (ADB4), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có một số ý kiến sau:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã uỷ quyền phê duyệt dự toán và đã có công văn số 6224/BNN-TC ngày 12/11/2010 hướng dẫn một số nội dung liên quan tới dự toán khoá đào tạo tại nước ngoài của dự án ADB4. Tuy nhiên theo đúng dự toán do CPO gửi kèm theo công văn 1868/CPO-ADB4 ngày 24/11/2010, khoản chi phí quản lý của công ty tư vấn chưa bao gồm toàn bộ chi phí cho hướng dẫn viên. Đề nghị CPO nghiên cứu và vận dụng phê duyệt cho phù hợp.

- Một số đơn giá mục chi phát sinh tại Úc có sự thay đổi so với các đoàn đã thực hiện do các yếu tố khách quan như ảnh hưởng tỷ giá quy đổi giữa đô la Úc và đô la Mỹ, do tính chất mùa vụ và chất lượng của dịch vụ… đề nghị Ban nghiên cứu vận dụng, tổ chức thực hiện khóa học đào tạo học tập theo các quy định của nhà nước trên tinh thần thiết thực, hiệu quả và kịp tiến độ thực hiện dự án. Tuy nhiên, CPO cũng cần tham khảo đơn giá một số dịch vụ các đơn vị khác trong Bộ đã thực hiện để làm căn cứ phê duyệt dự toán. Qua theo dõi các đoàn ra của các đơn vị trong Bộ, đơn giá thuê phương tiện tháng 11/2010 tại Úc theo dự toán của CPO là 6,5USD/km cao hơn 25% đơn giá do các đơn vị khác trong Bộ đã thực hiện trong tháng 11 (5,2USD/km).

Trên đây là những ý kiến của Bộ về dự toán khóa đào tạo học tập kinh nghiệm tại Úc của Dự án Thủy lợi Miền trung (ADB4), đề nghị Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi nghiên cứu tổ chức thực hiện khóa học đào tạo học tập theo quy định, thiết thực, hiệu quả và kịp tiến độ thực hiện dự án.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Hoàng Văn Thắng (b/c);
- Lưu VT – TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
Ngô Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6453/BNN-TC ngày 26/11/2010 về Dự toán khóa đào tạo học tập kinh nghiệm tại nước ngoài của dự án (ADB4) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.590

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!