Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6404/BNN-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đinh Thị Phương
Ngày ban hành: 24/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6404/BNN-TC
V/v cung cấp tài liệu, số liệu phục vụ kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước năm 2009 của Bộ NN&PTNT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Kiểm toán Nhà nước Chuyên ngành II

Phúc đáp công văn số 1258/KTNN-CNII của Kiểm toán Nhà nước về việc cung cấp tài liệu, số liệu phục vụ kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thu phí, dịch vụ và các khoản thu khác của các Vườn quốc gia thuộc Bộ như sau:

1. Cơ sở pháp lý thu phí tham quan

- Đối với VQG Bạch Mã: Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-BTC ngày 15/01/2008 của Bộ Tài chính.

- Đối với VQG Ba Vì: Mức thu 15.000 đ/vé do Cục thuế tỉnh quy định.

2. Kết quả thu phí, thu dịch vụ và thu khác của các Vườn Quốc gia

STT

Đơn vị

Số tiền (đ)

 

Cộng

2.587.638.842

1

Vườn Quốc gia Ba Vì

1.541.120.000

2

Vườn Quốc gia Bạch Mã

473.475.707

3

Vườn Quốc gia Tam Đảo

158.714.000

4

Vườn Quốc gia YokDon

414.329.135

 

Trong đó:

 

I

Thu phí tham quan

1.223.945.000

1

Vườn Quốc gia Ba Vì

998.295.000

2

Vườn Quốc gia Bạch Mã

225.650.000

3

Vườn Quốc gia Tam Đảo

-

4

Vườn Quốc gia YokDon

-

II

Thu dịch vụ và thu khác

1.363.693.842

1

Vườn Quốc gia Ba Vì

542.825.000

2

Vườn Quốc gia Bạch Mã

247.825.707

3

Vườn Quốc gia Tam Đảo

158.714.000

4

Vườn Quốc gia YokDon

414.329.135

Đề nghị Kiểm toán Nhà nước xem xét và tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Thị Phương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6404/BNN-TC ngày 24/11/2010 về cung cấp tài liệu, số liệu phục vụ kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.434

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!