Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6372/VPCP-KTTH về việc ứng vốn KH năm 2009 của Bộ Công an do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6372/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 25/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6372/VPCP-KTTH
V/v ứng vốn KH năm 2009 của Bộ Công an.

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Bộ Công an tại văn bản số 1506/BCA(H11) ngày 17/7/2008; Bộ Tài chính tại văn bản số 9460/BTC-ĐT ngày 13/8/2008; Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5584/BKH-QPAN ngày 31/7/2008 về việc ứng vốn thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Công an tỉnh Thái Bình (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính ứng trước 50 tỷ đồng (năm mươi tỷ đồng) cho Bộ Công an thanh toán khối lượng đã hoàn thành của Dự án.

2. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn trong dự toán hai năm 2009và 2010 cho Bộ Công an hoàn trả ngân sách trung ương số vốn được tạm ứng tại điểm 1 nêu trên theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
- VPCP: BTCN, PCN: Phạm Văn Phượng, TTĐT, Vụ NC;
- Lưu: VT, KTTH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6372/VPCP-KTTH về việc ứng vốn KH năm 2009 của Bộ Công an do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.841

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.109.55