Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6367/BYT-KH-TC năm 2016 phổ biến nội dung thực hiện đấu thầu mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên và trả lời vướng mắc trong thực hiện Thông tư 58/2016/TT-BTC do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 6367/BYT-KH-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Nam Liên
Ngày ban hành: 23/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y T
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6367/BYT-KH-TC
V/v phổ biến một số nội dung thực hiện đấu thầu mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên và trả li một svướng mắc trong thực hiện Thông tư s58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Sy tế tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ;
- Y tế các Bộ/Ngành;
- Các Ban quản lý dự án.

Bộ Tài chính có văn bản s 9176/BTC-HCSN ngày 05/7/2016 phổ biến một snội dung thực hiện đu thầu mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên; văn bản s10604/BTC-HCSN ngày 01/8/2016 trả lời một số vướng mc trong thực hiện Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Bộ Y tế gửi thông báo này kèm theo các văn bản trên đến các SY tế tnh/thành phtrực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ, Y tế các Bộ/Ngành, các Ban quản lý dự án (gọi chung các đơn vị), đề nghị các đơn vị khẩn trương nghiên cứu các văn bản trên đtổ chức thực hiện theo đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- C
ác Đ/C Thứ trưởng;
- L
ưu VT, KHTC2.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH
Nguyễn Nam Liên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6367/BYT-KH-TC năm 2016 phổ biến nội dung thực hiện đấu thầu mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên và trả lời vướng mắc trong thực hiện Thông tư 58/2016/TT-BTC do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


744
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33