Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 634/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/05/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 634/TTg-KTTH
V/v xử lý vốn cho Dự án giao thông của tỉnh Lào Cai

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1648/BKHĐT-KTĐPLT ngày 21 tháng 3 năm 2014; ý kiến các Bộ: Giao thông vận tải (văn bản số 4045/BGTVT-KHĐT ngày 14 tháng 4 năm 2014), Tài chính (văn bản số 4911/BTC-ĐT ngày 16 tháng 4 năm 2014) về việc hỗ trợ vốn đầu tư Dự án đường Quý Sa (huyện Văn Bàn) - Tằng Loỏng (huyện Bảo Thắng), tỉnh Lào Cai (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho tỉnh Lào Cai trong kế hoạch hàng năm tối đa 350 tỷ đồng (ba trăm năm mươi tỷ đồng) để thực hiện Dự án; thời gian hỗ trợ trong 3 năm (từ năm 2015). Việc ứng vốn của Dự án thực hiện theo ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 2303/VPCP-KTTH ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ.

Giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xử lý cụ thể, bảo đảm hiệu quả đầu tư và đúng quy định của pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai có trách nhiệm phê duyệt Dự án theo quy định, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được hỗ trợ nêu trên; đồng thời Tỉnh chịu trách nhiệm bố trí đủ số vốn còn lại, phần tăng thêm (nếu có) và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành Dự án.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTN, V.III;
- Lưu: VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG




Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 634/TTg-KTTH ngày 10/05/2014 xử lý vốn cho Dự án giao thông của tỉnh Lào Cai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.023

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!