Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6285/BTC-HCSN về việc bố trí kinh phí thực hiện phòng, chống dịch cúm A(H1N1) do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 6285/BTC-HCSN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành: 04/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6285/BTC-HCSN
V/v Bố trí kinh phí thực hiện phòng, chống dịch cúm A(H1N1).

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để thực hiện nghiêm túc các nội dung công điện số 639/CĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ; chủ động chống dịch cúm A (H1N1) xâm nhập và lây lan; đảm bảo đủ trang thiết bị y tế, thuốc, dịch truyền, vật tư, hóa chất, phương tiện bảo hộ, … cho các cơ sở y tế theo đúng hướng dẫn về chuyên môn của Bộ Y tế; trước mắt, sử dụng số thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, … đã được đầu tư từ nguồn kinh phí phòng chống dịch cúm A (H5N1) ở người, kinh phí phòng chống dịch và dự trữ quốc gia ngành y tế; đồng thời không làm ảnh hưởng tới chăn nuôi gia súc, gia cầm; Bộ Tài chính đề nghị Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong chỉ đạo, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm A (H1N1) tổ chức bố trí và sử dụng kinh phí phòng chống dịch theo nguyên tắc sau:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ động bố trí kinh phí phòng chống dịch cúm A (H1N1) trong dự toán chi ngân sách nhà nước đã được giao năm 2009 và các nguồn huy động của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Trường hợp, các Bộ, ngành không cân đối đủ kinh phí, đề nghị có văn bản gửi Bộ Tài chính để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Đối với địa phương, kinh phí phòng chống dịch cúm A (H1N1) được đảm bảo từ các nguồn sau:

- Dự toán chi sự nghiệp y tế năm 2009 đã được giao.

- Dự phòng ngân sách địa phương năm 2009.

- Nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2009.

- Quỹ dự trữ tài chính.

- Huy động của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Trường hợp các địa phương không cân đối đủ nguồn, đề nghị các địa phương có văn bản gửi Bộ Tài chính để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ NSNN;
- Lưu: VT, HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6285/BTC-HCSN về việc bố trí kinh phí thực hiện phòng, chống dịch cúm A(H1N1) do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.170
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78