Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6246/BNN-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Hà
Ngày ban hành: 15/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6246/BNN-TC
V/v đối chiếu ghi thu ghi chi vốn viện trợ năm 2009

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

Bộ Tài chính
(Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại)

 

Thực hiện nội dung Công văn số 13229/BTC-QLN, ngày 05/10/2010 của Bộ Tài chính về việc đối chiếu số liệu ghi thu ghi chi vốn viện trợ năm 2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN và PTNT) báo cáo số liệu như sau:

STT

Chỉ tiêu phản ánh tình hình

Đơn vị tính

Số liệu

Ghi chú

1

Tổng kinh phí đã ghi thu ghi chi

đồng

446.090.320.863

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

Vốn hành chính sự nghiệp (HCSN)

đồng

210.441.411.103

 

 

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB)

đồng

235.648.909.760

 

2

Tổng số thông tri Bộ Tài chính thông báo

Lượt

49

 

3

Tổng số đơn vị thực hiện ghi thu ghi chi

Đơn vị

21

 

4

Tổng số dự án đã đăng ký ghi thu ghi chi

Dự án

35

 

(Chi tiết theo biểu kèm theo)

Số liệu ghi thu ghi chi nêu trên chủ yếu là số ghi thu ghi chi trên cơ sở số xác nhận viện trợ bằng hàng và số viện trợ đồng tài trợ cho các dự án hỗn hợp gồm cả vay ưu đãi và viện trợ không hoàn lại (Bộ Tài chính ký đơn rút vốn và thực hiện ghi thu ghi chi trực tiếp). Hiện tại, số xác nhận viện trợ bằng tiền do các đơn vị thực hiện chi tiêu và giải ngân còn khá nhiều chưa được ghi thu ghi chi NSNN do quá trình kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước thường kéo dài quá thời hạn quy định của Bộ Tài chính (30/6/2010).

Chính vì vậy, để tạo điều kiện hoàn thành tổng hợp quyết toán dự án viện trợ không hoàn lại năm 2009, Bộ NN và PTNT đề nghị Bộ Tài chính xem xét cho phép thực hiện ghi thu ghi chi bổ sung số đã chi tiêu bằng tiền viện trợ trên cơ sở đã được Kho bạc kiểm soát chi, kiểm toán hoặc quyết toán./. 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Diệp Kỉnh Tần (b/c);
- Lưu: VT, Vụ TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hà

 

BIỂU TỔNG HỢP

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GHI THU, GHI CHI VỐN VIỆN TRỢ NĂM 2009
(Kèm theo Công văn số 6246/BNN-TC ngày 15/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT

Chỉ tiêu phản ánh tình hình

Đơn vị tính

Số liệu

Ghi chú

1

Tổng kinh phí đã ghi thu ghi chi

đồng

446.090.320.863

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

Vốn hành chính sự nghiệp (HCSN)

đồng

210.441.411.103

 

 

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB)

đồng

235.648.909.760

 

2

Tổng số thông tri Bộ Tài chính thông báo

Lượt

49

 

3

Tổng số đơn vị thực hiện ghi thu ghi chi

Đơn vị

21

 

4

Tổng số dự án đã đăng ký ghi thu ghi chi

Dự án

35

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6246/BNN-TC ngày 15/11/2010 về đối chiếu ghi thu ghi chi vốn viện trợ năm 2009 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.721

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.154.201
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!