Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6133/BNN-TC duyệt dự toán chi phí thường xuyên dự án ADB 1 năm 2009, 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 6133/BNN-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Hà
Ngày ban hành: 08/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6133/BNN-TC
V/v duyệt dự toán chi phí thường xuyên dự án ADB 1 năm 2009, 2010

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Tài chính) nhận được Công văn số 2137/DALN-ADB1 ngày 02/11/2010 của Ban quản lý các Dự án Lâm nghiệp đề nghị phê duyệt dự toán chi phí thường xuyên dự án ADB1 năm 2009, 2010 (chi hậu dự án) từ nguồn vốn Hà Lan, đối ứng và nguồn khác, Bộ có ý kiến như sau: 

Toàn bộ chi phí của Ban quản lý dự án ADB 1 (phần chi hậu dự án phục vụ cho công tác quyết toán hoàn thành dự án và bàn giao tài sản) từ 01/8/2007 đến 31/12/2008 đã được Bộ phê duyệt dự toán số tiền là 186.868.000 đồng, nguồn kinh phí được trích từ nguồn vốn kết dư của dự án. Tuy nhiên, đến nay Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp chưa lập được báo cáo quyết toán khoản chi phí trên trình Bộ phê duyệt mặc dù Bộ đã có nhiều Công văn yêu cầu thực hiện (Văn bản mới nhất số 3536/BNN-TC ngày 21/6/2010). Do vậy, Vụ chưa có đủ cơ sở để thẩm tra nguồn kinh phí còn lại và duyệt dự toán bổ sung cho năm 2009, 2010.

Bộ thông báo để Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp khẩn trương hoàn thành trách nhiệm quyết toán theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TC (02 bản).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6133/BNN-TC duyệt dự toán chi phí thường xuyên dự án ADB 1 năm 2009, 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.896

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.132.114