Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6100/BNN-KH Thông báo điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 6100/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Tất Tiếp
Ngày ban hành: 05/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6100/BNN-KH
V/v: Thông báo điều chỉnh kế hoạch vốn XDCB năm 2010.

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Vườn quốc gia Cát Tiên

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 278/QĐ-BKH ngày 19/11/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2010 cho Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ văn bản số 4307/BNN-KH ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2010;

Căn cứ văn bản số 3270/BNN-KH ngày 7 tháng 10 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2010;

Căn cứ văn bản số 14269/BTC-ĐT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 3209/QĐ-BNN-XD ngày 31/10/2006 và số 4223/QĐ-BNN-XD ngày 31/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt và điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Vườn quốc gia Cát Tiên;

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2010

1. Tên dự án: Xây dựng Vườn quốc gia Cát Tiên

2. Địa điểm xây dựng: Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước

3. Địa điểm mở tài khoản: Đồng Nai

4. Thời gian khởi công - hoàn thành: 2007 - 2010.

5. Kế hoạch vốn đầu tư năm 2010:

ĐVT: Triệu đồng

Cơ cấu vốn và nội dung đầu tư

TKKT và Dự toán được duyệt

Kế hoạch đã phân bổ

Kế hoạch điều chỉnh 2010

Tổng số:

17.236

8.000

6.900

1. Xây dựng

13.485

 

 

2. Quản lý dự án

252

 

 

3. Tư vấn đầu tư

1.149

 

 

4. Chi phí khác

102

 

 

5. Dự phòng

2.248

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (Vụ đầu tư);
- Kho bạc NN Đồng Nai;
- Cục QLXDCT, TCLN, Vụ TC;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Tất Tiếp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6100/BNN-KH Thông báo điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.996
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41