Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 601/BKHĐT-KTĐPLT năm 2017 xử lý đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 601/BKHĐT-KTĐPLT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Đào Quang Thu
Ngày ban hành: 23/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 601/BKHĐT-KTĐPLT
V/v xử lý đề nghị của UBND tỉnh Quảng Trị

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 11448/VPCP-KTTH ngày 30/12/2016 về việc xử lý đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tại văn bản số 6016/TTr-UBND ngày 22/12/2016 về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đã b trí kế hoạch năm 2016 của dự án Bến cá chợ Cửa Việt, thị trấn Cửa Việt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tnh Quảng Trị, dự án Bến cá chợ Cửa Việt, huyện Gio Linh được phê duyệt với tổng mức đầu tư là 26,969 tỷ đồng, trong đó vn ngân sách Trung ương là 24 tỷ đồng. Đến hết năm 2016 dự án đã được bố trí vốn là 20,5 t đồng, trong đó kế hoạch năm 2016 là 9,5 t đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ về nhng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vn đầu tư công năm, tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Gio Linh đẩy nhanh tiến độ thi công, đm bo giải ngân hết kế hoạch vốn được giao. Tuy nhiên do ảnh hưởng của đợt mưa lũ kéo dài tại các tỉnh miền Trung thời gian qua và tính chất đặc thù trong thi công công trình, nên đến ngày 31/12/2016 dự án chỉ thực hiện và giải ngân được 7.667,648 triệu đồng, đạt 80,71% kế hoạch.

Tại điều 46 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hng năm, quy định thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm được kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 năm sau năm kế hoạch. Tuy nhiên, tại công điện số 2144/CĐ-TTg ngày 29/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vn đầu tư công năm 2016 và thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2017, giao các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm sử dụng hiệu qu và hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

Do vậy, đtạo điều kiện cho địa phương giải ngân hết svốn kế hoạch được giao, sớm hoàn thành dự án đúng tiến độ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Cho phép dự án Bến cá chợ Cửa Việt, huyện Gio Linh, tnh Qung Trị được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch năm 2016 đến 30/06/2017 đ giải ngân hết svốn còn lại của kế hoạch năm 2016.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm về số liệu, nội dung thông tin đã báo cáo; qun lý, sử dụng số vốn kế hoạch năm 2016 được phép kéo dài đúng quy định, đảm bo giải ngân vn đúng thời hạn.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- UBND
tỉnh Quảng Trị;
- Vụ THKTQD;
- Lưu VT, KTĐPLT, (N6)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Quang Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 601/BKHĐT-KTĐPLT năm 2017 xử lý đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


408

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.48.165