Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5991/BNN-TC hướng dẫn quy định quản lý khoa học công nghệ và tài chính do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5991/BNN-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đinh Thị Phương
Ngày ban hành: 29/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5991/BNN-TC
V/v hướng dẫn một số quy định quản lý KHCN và tài chính      

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường;
- Viện Chính sách và Chiến lược phát triển NNNT

 

Vụ Tài chính nhận được văn bản 324/CV-CSCL-TC ngày 22/09/2010 của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển NNNT về việc giải đáp một số nội dung trong Thông tư Liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 và một số đề nghị liên quan đến Quy chế quản lý KHCN của Bộ, Vụ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Đối với các nội dung của Thông tư Liên tịch số 93 như văn bản 324/CV-CSCL-TC đã nêu, cần được hiểu thống nhất:

- Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm có trách nhiệm lập dự toán chi tiết (hoặc dự toán điều chỉnh chi tiết), trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

- Về quyết toán:

+ Trách nhiệm của Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm thực hiện quy định tại mục 6, phần II của Thông tư Liên tịch số 93 (lưu ý: Tổ chức chủ trì có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và xét duyệt quyết toán đối với việc sử dụng kinh phí của Chủ nhiệm)

+ Cơ quan tài chính có thẩm quyền thực hiện trách nhiệm tại mục 12a, Phần II (kiểm tra tài chính, thẩm định quyết toán trên cơ sở xét duyệt quyết toán của Tổ chức chủ trì).

- Như vậy, Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm cùng ký vào dự toán (hoặc dự toán điều chỉnh) trước khi trình cơ quan có thẩm quyền; cùng ký xác nhận quyết toán của nhiệm vụ KHCN.

2. Đối với các đề nghị Viện Chính sách và Chiến lược phát triển NNNT liên quan đến quy định tại Quy chế 36 của Bộ (về ký hợp đồng trách nhiệm), đề nghị Vụ KHCN-MT giải đáp cho Viện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Bùi Bá Bổng (b/c);
- Vụ KHCN,MT (phối hợp);
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Thị Phương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5991/BNN-TC hướng dẫn quy định quản lý khoa học công nghệ và tài chính do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.118

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123