Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5893/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 28/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5893/VPCP-KTTH
V/v ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tư pháp;
- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (Công văn số 64/TWPCTT ngày 26 tháng 5 năm 2015), ý kiến của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 4716/BNN-TCTL ngày 15 tháng 6 năm 2015), Tư pháp (Công văn số 2268/BTP-VĐCXDPL ngày 29 tháng 6 năm 2015) và Tài chính (Công văn số 8854/BTC-NSNN ngày 30 tháng 6 năm 2015) về việc ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình thực hiện Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai, trên cơ sở đó trao đổi thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về sự cần thiết ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý Quỹ. Trong trường hợp cần thiết ban hành Thông tư liên tịch, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện theo quy định và đúng thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Thủ tướng CP, các PTTg (để b/c);
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: PL, TKBT, TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5893/VPCP-KTTH ngày 28/07/2015 về Thông tư hướng dẫn quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.474

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.79