Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 589/VPCP-KTTH hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão lũ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 589/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 26/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 589/VPCP-KTTH
V/v hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão lũ

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tại văn bản số 3766/UBND-NN ngày 4 tháng 11 năm 2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tại văn bản số 2721/UBND-KT ngày 16 tháng 11 năm 2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản số 3930/BNN-TY ngày 01 tháng 12 năm 2009, số 4352/BNN-ĐĐ ngày 30 tháng 12 năm 2009, Bộ Tài chính tại văn bản số 16557/BTC-TCDT ngày 20 tháng 11 năm 2009, số 17785/BTC-TCDT ngày 18 tháng 12 năm 2009 về việc hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão, lũ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân các tỉnh nêu trên sử dụng số kinh phí được hỗ trợ tại Quyết định số 2207/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ để khắc phục hậu quả bão lũ, hỗ trợ dân sinh, phục hồi sản xuất.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Bộ KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 589/VPCP-KTTH hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão lũ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


996
DMCA.com Protection Status

IP: 107.20.10.203