Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5849/VPCP-KTTH năm 2014 xử lý đề nghị kéo dài thời gian thanh toán vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5849/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 01/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5849/VPCP-KTTH
V/v xử lý đề nghị kéo dài thời gian thanh toán vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 8570/BTC-NSNN ngày 26 tháng 6 năm 2014; ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4724/BKHĐT-KTNN ngày 22 tháng 7 năm 2014), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 5947/BNN-VPĐP ngày 28 tháng 7 năm 2014) về việc kéo dài thời gian thanh toán vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Đồng ý tỉnh Điện Biên được kéo dài thời gian thanh toán số vốn 5,5 tỷ đồng thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung cho xã điểm xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1597/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2014 như ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tại các văn bản nêu trên. Quá thời hạn trên, tỉnh Điện Biên chưa giải ngân hết, giao Bộ Tài chính thu hồi về ngân sách trung ương theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- Bộ NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: KTN, TKBT, TH, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5849/VPCP-KTTH năm 2014 xử lý đề nghị kéo dài thời gian thanh toán vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.968

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89