Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5837/UBND-TM về việc công bố giá xăng, dầu do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 5837/UBND-TM Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Hồng
Ngày ban hành: 16/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5837/UBND-TM
V/v công bố giá xăng, dầu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Công thương;
- Chi cục Quản lý thị trường thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

 

Ngày 16 tháng 9 năm 2008, Bộ Công thương đã có Công điện khẩn số 8261/BCT-TTTN về việc công bố giá xăng, dầu mới, có hiệu lực từ 11 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2008. Như vậy, mức giá bán lẻ (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) trên địa bàn thành phố đối với xăng không chì RON 92 là 17.000 đồng/lít, dầu hỏa là 18.000 đồng/lít, dầu diesel 0,05 S: 15.500 đồng/lít, dầu diesel 0,25 S: 15.450 đồng/lít, mazut (Fo N02B): 13.000 đồng/kg. Giá bán các chủng loại xăng, dầu khác do doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu quy định trên cơ sở căn cứ vào giá bán của các loại xăng dầu trên cùng một thị trường và chênh lệch chất lượng so với loại xăng chuẩn (RON 92) nhưng không được vượt giá 500 đồng/lít.

Để đảm bảo thực hiện nghiêm túc, kịp thời chủ trương trên, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Công thương, Chi cục Quản lý thị trường thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các ngành chức năng triển khai ngay các Đoàn kiểm tra liên ngành để tổ chức kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết mặt hàng xăng, dầu trên địa bàn thành phố. Trong đó chú ý gắn việc kiểm tra giá bán với kiểm tra bảo đảm chất lượng và đơn vị đo lường hàng hóa tương ứng với giá bán; kịp thời phát hiện những sai phạm và xử lý trong phạm vi quyền hạn của mình hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; kể cả yêu cầu cơ quan chức năng tạm đình chỉ hoạt động hoặc rút giấy phép kinh doanh các cây xăng, cửa hàng bán lẻ bán không đúng giá quy định hoặc đóng cửa không bán xăng, dầu không có lý do chính đáng và xử phạt nghiêm minh theo quy định hiện hành.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông có kế hoạch thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ về việc công bố giá bán xăng, dầu mới của Nhà nước; đồng thời, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đưa tin không đúng, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể thành phố tổ chức quán triệt trong toàn thể các hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố để tích cực hưởng ứng chủ trương về việc công bố giá bán xăng, dầu mới của Nhà nước; đồng thời, tiếp tục phát động các phong trào thực hành tiết kiệm, nhất là tiết kiệm xăng, dầu; phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần cùng thành phố và cả nước hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Bộ Công thương;
- TT/TU, TT/HĐNDTP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Công an thành phố;
- Các cơ quan báo, đài TP;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các phòng VX, CNN, TH; TM (2b);
- Lưu: VT, (TM/Cg) MH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5837/UBND-TM về việc công bố giá xăng, dầu do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.367
DMCA.com Protection Status

IP: 54.197.24.206