Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 5825/BNN-TCLN 2018 chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Số hiệu: 5825/BNN-TCLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 31/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5825/BNN-TCLN
V/v hướng dẫn thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2018

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được văn bản số 3100/UBND-NN, ngày 29/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đề nghị hướng dẫn hỗ trợ kinh phí quản lý, bảo vệ rừng cho các Công ty lâm nghiệp ngoài lưu vực được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Nguồn tiền DVMTR năm 2016 không có đối tượng chi và nguồn tiền DVMTR đối với diện tích rừng có mức chi trả DVMTR lớn hơn hai lần mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước cho khoản bảo vệ rừng, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh báo cáo cụ thể phương án điều tiết cho các bên cung ứng DVMTR có mức chi trả DVMTR thấp hơn mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước hoặc điều tiết cho bên cung ứng DVMTR có mức chi trả DVMTR bình quân 1 ha từ thấp nhất trở lên để Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền quy định tại điểm a, khoản 1 và khoản 2 Điều 6 của Thông tư số 22/2017/TT- BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả DVMTR.

2. Trường hợp những diện tích cung ứng DVMTR của Công ty TNHH Đầu tư phát triển Đại Thành, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Wil và các chủ rừng khác trên địa bàn thuộc một trong hai trường hợp nêu trên, thì cũng được điều tiết, chi trả và hưởng tiền DVMTR theo quy định tại điểm a, khoản 1 và khoản 2 Điều 6 của Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời để Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông chỉ đạo thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Xuân Cường (để báo cáo);
- Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông;
- Quỹ BV&PTR Đắk Nông;
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5825/BNN-TCLN ngày 31/07/2018 hướng dẫn thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.526

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.116.27
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!