Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 581/VPCP-NN năm 2018 về xin miễn tiền sử dụng khu vực biển cho dự án Nhà máy điện gió khu du lịch Khai Long - Cà Mau giai đoạn 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 581/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 16/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 581/VPCP-NN
V/v xin miễn tiền sử dụng khu vực biển cho dự án Nhà máy điện gió khu du lịch Khai Long - Cà Mau giai đoạn 1

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tại Công văn số 8897/UBND-TCD ngày 09 tháng 11 năm 2017, ý kiến của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 5897/BTNMT-TCBHĐVN ngày 01 tháng 11 năm 2017), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 10024/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 06 tháng 12 năm 2017), Tài chính (Công văn số 16582/BTC-QLCS ngày 08 tháng 12 năm 2017), Tư pháp (Công văn số 6458/BTP-PLDSKT ngày 11 tháng 12 năm 2017) về việc xin miễn tiền sử dụng khu vực biển cho dự án Nhà máy điện gió khu du lịch Khai Long - Cà Mau giai đoạn 1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan nghiên cứu đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và ý kiến của các cơ quan liên quan tại các văn bản nêu trên, báo cáo cấp có thẩm quyền phương án giải quyết.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: TNMT, TP, CT, NG, KHĐT;
- UBND tỉnh Cà Mau;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, PL, TH, QHĐP; TGĐ Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, NN (3b). NTT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 581/VPCP-NN năm 2018 về xin miễn tiền sử dụng khu vực biển cho dự án Nhà máy điện gió khu du lịch Khai Long - Cà Mau giai đoạn 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.675
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.201.102