Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5680/BNV-TCPCP năm 2017 về đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cấp Giấy đăng ký hoạt động Chương trình, dự án tài chính vi mô theo Quyết định 20/2017/QĐ-TTg do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 5680/BNV-TCPCP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Hà Thị Dung
Ngày ban hành: 26/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5680/BNV-TCPCP
V/v đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cấp Giấy đăng ký hoạt động Chương trình, dự án tài chính vi mô theo Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: UBND huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Ngày 30 tháng 8 năm 2017, Bộ Nội vụ nhận được Công văn số 1114/UBND-VP ngày 22 tháng 8 năm 2017 của UBND huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, đề nghị về việc tạo điều kiện thuận lợi cấp Giấy đăng ký hoạt động chương trình, dự án tài chính vi mô theo Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ (gọi tắt là Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg) cho Trung tâm Hỗ trợ phát triển nguồn lực tài chính cộng đồng trực thuộc Hội Khuyến học Việt Nam. Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 1 Khoản 1 Điều 2; Khoản 3 và Khoản 4 Điều 3; Khoản 1 và Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d và Điểm e Khoản 2 Điều 4; Điều 5; Khoản 2 Điều 6 và Điểm b Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điểm b Khoản 5 Điều 7 của Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg; UBND huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên hướng dẫn và thực hiện giải quyết việc cấp Giấy đăng ký hoạt động Chương trình, dự án tài chính vi mô theo Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg cho Trung tâm Hỗ trợ phát triển nguồn lực tài chính cộng đồng trực thuộc Hội Khuyến học Việt Nam theo quy định.

Bộ Nội vụ thông báo để UBND huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (để phối hợp);
- Bộ Tài chính (đ
phối hợp);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đ
phối hợp);
- UBND tỉnh Điện Biên (để biết, phối hợp);
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Điện Biên (đ
biết, phối hp, thực hiện);
- Hội Khuy
ến học Việt Nam (đ biết, thực hiện);
- Lưu: VT, TCPCP, L.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

Hà Thị Dung

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5680/BNV-TCPCP năm 2017 về đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cấp Giấy đăng ký hoạt động Chương trình, dự án tài chính vi mô theo Quyết định 20/2017/QĐ-TTg do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


132
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234