Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5577/VPCP-KTTH về Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin đính chính kế hoạch vốn đối ứng ODA nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2014 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5577/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 24/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5577/VPCP-KTTH
V/v Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin đính chính kế hoạch vốn đối ứng ODA nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2014

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4484/BKHĐT-TH ngày 14 tháng 7 năm 2014 về đính chính quyết định giao vốn đối ứng ODA nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ thông báo đính chính kế hoạch vốn đối ứng ODA nguồn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2014 như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

2. Yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các cá nhân, đơn vị trực thuộc có liên quan trong việc xây dựng kế hoạch vốn đối ứng ODA nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2014;

b) Từ nay cần lấy ý kiến tham gia của Bộ Tài chính để phối hợp rà soát, xây dựng các kế hoạch vốn theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Quy chế m việc của Chính phủ trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định để tránh những sai sót tương tự nêu trên;

c) Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán đối với các báo cáo về thông tin, số liệu và mức vốn bố trí cho các dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: QHQT, KTN, V.III, TH, TGĐ Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, KTTH (3) Dũng.21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5577/VPCP-KTTH về Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin đính chính kế hoạch vốn đối ứng ODA nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2014 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.876

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242