Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5561/VPCP-KTTH năm 2014 gia hạn thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 của Dự án hợp phần đền bù di dân tái định cư thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5561/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 23/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5561/VPCP-KTTH
V/v gia hạn thanh toán vốn TPCP năm 2013 của Dự án hợp phần đền bù di dân tái định cư thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4444/BKHĐT-KTĐPLT ngày 11 tháng 7 năm 2014 về việc kéo dài thời gian thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 của Dự án hợp phần đền bù di dân tái định cư thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014 đối với số vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013 chưa giải ngân hết của của Dự án hợp phần đền bù di dân tái định cư thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chỉ đạo chủ đầu tư dự án khẩn trương thực hiện và giải ngân số vốn đã được gia hạn nêu trên,

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định,

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Văn Ninh, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, các Vụ: KTN, V.III, TGĐ Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, KTTH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5561/VPCP-KTTH năm 2014 gia hạn thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 của Dự án hợp phần đền bù di dân tái định cư thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.736

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85