Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5536/TCT-KK năm 2014 về thoái trả tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5536/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 11/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5536/TCT-KK
V/v: thoái trả tiền đã nộp vào NSNN

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

Ngày 21/11/2014, Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 3858/CV-CT ngày 16/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ về việc xin ý kiến chỉ đạo thoái trả tiền đã nộp ngân sách nhà nước của Công an tỉnh Phú Thọ. Về vấn đề này, Tổng cục có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 127/2013/TT-BTC ngày 6/9/2013 và hướng dẫn tại điểm 1 Công văn số 17280/BTC-VI ngày 13/12/2013 của Bộ Tài chính thì số lệ phí được trích để lại chi của Công an tỉnh Phú Thọ, tính đến ngày 31/12/2013, chưa chi hết thì phải nộp vào ngân sách nhà nước. Ngày 12/03/2014, Công an tỉnh Phú Thọ đã nộp số kinh phí còn dư vào ngân sách nhà nước là thực hiện đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Về đề nghị thoái trả tiền lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông đã nộp ngân sách nhà nước của Công an tỉnh Phú Thọ:

Thực hiện Quyết định số 836/QĐ-TTg ngày 3/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 363/BTC-VI ngày 19/6/2014 của Bộ Tài chính thì số kinh phí dư đến 31/12/2013 Công an địa phương tiếp tục được sử dụng trong năm 2014.

Do Công an Phú Thọ nộp ngân sách nhà nước trước ngày Quyết định số 836/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, để có cơ sở xem xét, giải quyết việc thoái trả số đã nộp ngân sách nhà nước, đề nghị Công an tỉnh Phú Thọ báo cáo Bộ Công an về việc bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ cấp giấy đăng ký, biển số phương tiện giao thông năm 2014.

+ Trường hợp Bộ Công an đã đảm bảo đủ nhu cầu kinh phí cho Công an tỉnh để thực hiện nhiệm vụ (sau khi đã trừ số nộp ngân sách) thì không thực hiện thoái trả cho Công an tỉnh.

+ Trường hợp Bộ Công an giao bổ sung dự toán, trong đó bao gồm cả số dư kinh phí đến 31/12/2013 thì Cục Thuế làm thủ tục thoái trả cho Công an tỉnh để có kinh phí thực hiện nhiệm vụ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Phú Thọ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ I - BTC;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5536/TCT-KK năm 2014 về thoái trả tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.368

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40