Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 5529/VPCP-QHQT xử lý vướng mắc khoản vay IDA hard term phát triển đường cao tốc 2016

Số hiệu: 5529/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 06/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5529/VPCP-QHQT
V/v Xử lý vướng mắc về giải ngân liên quan đến khoản vay IDA hard term cho Dự án Phát triển đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vay vốn WB.

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ giao thông vận tải tại các văn bản: s 6209/BGTVT-KHĐT ngày 02 tháng 6 năm 2016 và số 6618a/BGTVT-KHĐT ngày 13 tháng 6 năm 2016 về xử lý vướng mắc về giải ngân liên quan đến khoản vay IDA hard term tại Dự án “Phát triển đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi” (Dự án) vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), ý kiến của các Bộ, cơ quan: Tài chính (văn bản số 8013/BTC-QLN ngày 13 tháng 6 năm 2016), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5028/BKHĐT-KTĐN ngày 28 tháng 6 năm 2016), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 4809/NHNN-HTQT ngày 28 tháng 6 năm 2016), Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) ký hợp đồng vay lại vốn với Bộ Tài chính theo quy định hiện hành.

2. Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện giải ngân nguồn vốn vay Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD) cho Dự án.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tổng công ty Đầu tư phát triển đ
ường cao tốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ TTgCP;
các Vụ: TH, KTN, KTTH; TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3)
AT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5529/VPCP-QHQT ngày 06/07/2016 xử lý vướng mắc về giải ngân liên quan đến khoản vay IDA hard term cho Dự án Phát triển đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vay vốn Ngân hàng Thế giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.002

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!