Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5509/BGTVT-KCHT 2018 khai thác bảo trì công trình được tài trợ bằng nguồn vốn ODA

Số hiệu: 5509/BGTVT-KCHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 25/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5509/BGTVT-KCHT
V/v: quản lý khai thác, bảo trì các công trình, dự án được tài trợ bằng nguồn vốn ODA.

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi:

- UBND các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA);
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng c
c Đường b Việt Nam;
- Các Ban Quản lý dự án thuộc
Bộ GTVT.

1. Về việc tháo dỡ cầu Trà Bương thuộc Dự án đầu tư xây dựng 45 cầu giao thông nông thôn thuộc các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên sử dụng vốn tài trợ của JICA:

Dự án đầu tư xây dựng 45 cầu giao thông nông thôn thuộc các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên được Bộ GTVT phê duyệt dự án tại Quyết định số 415/QĐ-GTVT ngày 07/02/2002, trong đó trên địa bàn tỉnh Phú Yên được đầu tư xây dựng 02 cầu gồm: cầu Trà Bương tại Km2+950 trên tuyến ĐT.647 và cầu Trà Ô trên ĐT. 641 (nay là Quốc lộ 19C) do Chính phủ Nhật Bản tài trợ toàn bộ (từ khảo sát thiết kế đến thi công và giám sát); công trình đã được hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2005.

Theo báo cáo của Sở GTVT Phú Yên và Tổng cục ĐBVN, cầu Trà Bương nằm trong khu vực thường xuyên bị ngập vào mùa mưa lũ (hàng năm cầu bị ngập từ 3-4 lần với chiều sâu ngập từ 1-2m) gây chia cắt giao thông trên tuyến ĐT.647, làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân trong vùng; đặc biệt trong đợt lũ năm 2009 đã làm cô lập nhiều khu vực trên địa bàn huyện Đồng Xuân, trong đó cầu Trà Bương ngập 3-4m, làm chết 80 người và gây nhiều thiệt hại về tài sản của nhân dân trong khu vực. UBND tỉnh Phú Yên đã đề nghị Trung đoàn Không quân 910, Quân khu V huy động máy bay trực thăng để thực hiện cu hộ, cứu trợ cho nhân dân trong khu vực bị cô lập.

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, cho phép triển khai nâng cấp mở rộng tuyến ĐT.647 nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai theo hình thức BT, trong đó UBND tỉnh Phú Yên là cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Dự án có tổng chiều dài 61,3 km theo quy mô đường cấp IV miền núi với Bn=7,5m, Bm=5,5m, khổ cầu rộng B=9m; trước mắt giai đoạn 1 của dự án đầu tư hoàn chỉnh đoạn tuyến ĐT.647 dài 31,5 km và 08 cầu, trong đó đầu tư xây dựng cầu Trà Bương mới đáp ứng yêu cầu về tần suất lũ thiết kế P=1% (cao hơn mặt cầu Trà Bương cũ gần 6m). Đến nay, công trình đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng tháng 8/2017.

Trong mùa mưa lũ năm 2016 đã gây ngập úng trên diện rộng đất sản xuất và khu dân cư phía thượng lưu công trình cầu, cử tri địa phương đã nhiều lần phản ảnh và đề nghị xử lý ngập úng. Do vậy, sau khi cầu Trà Bương mới xây dựng hoàn thành, đơn vị thi công đã tổ chức tháo dỡ cầu Trà Bương cũ nhằm thanh thải dòng chảy, hạn chế gây ngập úng phía thượng lưu. Do vậy, cơn bão số 12 (bão Damrey) và mùa mưa lũ năm 2017 khu vực thượng lưu cầu đã không còn tình trạng ngập úng trên diện rộng; đồng thời việc tháo dỡ cầu Trà Bương cũ cũng nhằm tránh tình trạng người dân cố tình đi qua cầu tràn trong mùa mưa lũ gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản. Tuy nhiên, khi tháo dỡ cầu Trà Bương cũ, UBND tỉnh Phú Yên không có văn bản thông báo gửi tới Bộ GTVT, JICA hoặc Đại sứ quán Nhật Bản.

Đề nghị UBND tỉnh Phú Yên tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với các đơn vị liên quan về việc tháo dỡ cầu Trà Bương cũ; đồng thời tiến hành xử lý tài sản thu hồi từ dự án theo quy định hiện hành.

2. Để không lặp lại sự việc tương tự làm ảnh hưởng đến cam kết với các nhà tài trợ và thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ với Tổng cục ĐBVN, các Ban QLDA thuộc Bộ GTVT trong quá trình quản lý, khai thác và bảo trì công trình được tài trợ bằng nguồn vốn ODA, thực hiện theo các điều khoản trong Công hàm, Hiệp định vay vốn; đồng thời chỉ đạo Sở GTVT, UBND cấp huyện và các đơn vị được giao trực tiếp quản lý, bảo trì công trình, dự án được tài trợ bằng nguồn vốn ODA thực hiện một số nội dung sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, lập kế hoạch và thực hiện công tác bảo trì nhằm duy trì tình trạng làm việc bình thường của công trình; bố trí đủ kinh phí bảo trì hàng năm và thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì theo quy định;

- Lập hệ thống theo dõi, quản lý công trình, dự án; kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN về tình trạng kết cấu công trình, kế hoạch tháo dỡ, thay thế hoặc di chuyển công trình trong trường hợp bất khả kháng để phục vụ công tác quản lý, theo dõi đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn hoặc thông tin đến nhà tài trợ trong trường hợp cần thiết nhằm thực hiện đúng cam kết với nhà tài trợ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Đại s
Quán Nhật Bản;
- C
ác Vụ KHĐT, TC, ATGT, HTQT;
- Lưu VT, KCHT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Đình Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5509/BGTVT-KCHT ngày 25/05/2018 về quản lý khai thác, bảo trì các công trình, dự án được tài trợ bằng nguồn vốn ODA do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


539

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!