Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 523/TTg-KTTH về việc bổ sung kinh phí chương trình 135 giai đoạn II do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 523/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 07/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:  523/TTg-KTTH
V/v bổ sung kinh phí CT 135 giai đoạn II

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban Dân tộc;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2131/BKH-KTĐP&LT ngày 27 tháng 3 năm 2008 về việc bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao 385,303 tỷ đồng (ba trăm tám mươi lăm tỷ, ba trăm linh ba triệu đồng) cho các địa phương thực hiện Chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II theo đúng quy định với đối tượng hỗ trợ, nội dung bổ sung, nguồn vốn đầu tư và mức phân bổ chi tiết như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

2. Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương quản lý, sử dụng số vốn được phân bổ nêu trên đúng mục đích, đúng quy định, hiệu quả và đạt được mục tiêu đã đề ra./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
Website CP, các Vụ: VX, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 523/TTg-KTTH về việc bổ sung kinh phí chương trình 135 giai đoạn II do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.072
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7