Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5121/BNN-TCCB năm 2018 về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5121/BNN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Ngô Hồng Giang
Ngày ban hành: 06/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5121/BNN-TCCB
V/v xây dựng dự toán NSNN năm 2019 triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục: Thủy sản, Lâm nghiệp;
- Các Cục: Bảo vệ thực vật, Trồng trọt, Thú y, Chăn nuôi, Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản;
- Trung tâm Tin học và Thống kê.

Thực hiện văn bản số 4461/BNN-TC ngày 12/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Hướng dẫn đánh giá thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2018, xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và giai đoạn 2019-2021 (nội dung chi thường xuyên), đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung công việc liên quan đến triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia tại đơn vị, cụ thể như sau:

1. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2018: Đề nghị các đơn vị tổng hợp đánh giá theo các nội dung yêu cầu tại Điều 4 Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 8/6/2018 (Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên).

2. Xây dựng dự toán chi NSNN năm 2019: Đề nghị các đơn vị xây dựng dự toán chi ngân sách năm 2019 theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 8/6/2018.

3. Xây dựng kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2019-2021: thực hiện  theo Điều 16 Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 8/6/2018.

(Gửi kèm theo văn bản số 4461/BNN-TC ngày 12/6/2018 của Bộ)

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo và dự toán về Vụ Tổ chức cán bộ (cơ quan thường trực triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia của Bộ) trước ngày 11/7/2018 và gửi file theo địa chỉ email ducla.vp@mard.gov.vn để tổng hợp báo cáo Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng TT Hà Công Tuấn (để b/c)
- Vụ trưởng Vụ TCCB (để b/c);
- Lưu VT, CCHC (15b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Hồng Giang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5121/BNN-TCCB năm 2018 về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


192

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113