Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 507/LĐTBXH-KHTC năm 2017 công khai quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện chính sách ưu đãi người có công năm 2015 và thực hiện tổng rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng theo Chỉ thị 23/CT-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 507/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành: 16/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 507/LĐTBXH-KHTC
V/v công khai quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện chính sách ưu đãi người có công năm 2015 và thực hiện tổng rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng theo Chỉ thị số 23/CT-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện quy định tại Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông báo s 846/TB-BTC ngày 23/12/2016 của Bộ Tài chính về Thông báo thẩm định quyết toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 2015; Kết luận thanh tra số 328/BTC-TTr của Bộ Tài chính về Kết luận Thanh tra công tác quản lý tài chính tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp số liệu công khai quyết toán nguồn kinh phí Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 2015 và thực hiện tổng rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng theo Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương như sau:

- Số dư kinh phí năm trước chuyển sang 417.395.199.021đ (trong đó: Kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là 358.288.167.938đ; Kinh phí thực hiện tổng rà soát 59.107.031.083đ).

- Dự toán thực hiện chính sách ưu đãi người có công Bộ Tài chính giao trong năm 32.629.580.000.000đ.

- Dự toán thực hiện chính sách ưu đãi người có công Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao trong năm 31.956.862.745.000đ.

- Tổng kinh phí được sử dụng trong năm 33.046.975.199.021đ (trong đó: Kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng 32.987.868.167.938đ; Kinh phí thực hiện tổng rà soát theo Chỉ thị số 23/CT-TTg 59.107.031.083đ).

- Kinh phí thực nhận trong năm 31.494.733.597.402đ (trong đó: Kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng 31.484.907.864.891đ; Kinh phí thực hiện tổng rà soát theo Chỉ thị số 23/CT-TTg 9.825.732.511đ).

- Kinh phí quyết toán trong năm 31.444.856.362.630đ (trong đó: Kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng 31.431.715.175.129đ; Kinh phí thực hiện tổng rà soát theo Chỉ thị số 23/CT-TTg 13.141.187.501đ).

- Kinh phí giảm trong năm 1.298.649.449.769đ, trong đó:

+ Dự toán đề nghị Bộ Tài chính điều chỉnh giảm và hủy tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 672.717.255.000đ.

+ Kinh phí giảm tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 625.932.194.769đ (trong đó: Kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng 579.966.351.187đ; Kinh phí thực hiện tổng rà soát theo Chỉ thị số 23/CT-TTg 45.965 843.582đ)

- Kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công dư cuối năm 303.469.386.622đ.

(Số liệu chi tiết theo phụ lục 01, 02 đính kèm).

Thông báo công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 được gửi đến các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Bộ trong thời gian 90 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Cục Người có công;
- Văn phòng Bộ;
- Trung tâm Thông tin (để công khai trên website Bộ);
- Thanh tra Bộ;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 507/LĐTBXH-KHTC năm 2017 công khai quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện chính sách ưu đãi người có công năm 2015 và thực hiện tổng rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng theo Chỉ thị 23/CT-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


595

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155