Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5048/VPCP-QHQT về khoản vay lần thứ 2 của Ngân hàng Thế giới cho hoạt động chính sách phát triển về biến đổi khí hậu (CCDPO 2) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5048/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 09/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5048/VPCP-QHQT
V/v Khoản vay lần thứ 2 của WB cho hoạt động chính sách phát triển về BĐKH (CCDPO 2).

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2012

 

Kính gửi:

Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Văn phòng Chính phủ nhận được thư đề ngày 30 tháng 5 năm 2012 của bà V. Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam gửi Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, đồng gửi Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang và Phó Chủ tịch chuyên trách Đào Xuân Học, kiến nghị một số nội dung liên quan đến Khoản vay lần thứ 2 của WB hỗ trợ cho Hoạt động chính sách về biến đổi khí hậu (CCDPO 2).

Về việc này, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải giao Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu đề xuất hướng giải quyết, báo cáo trước ngày 20 tháng 7 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;
 các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5048/VPCP-QHQT về khoản vay lần thứ 2 của Ngân hàng Thế giới cho hoạt động chính sách phát triển về biến đổi khí hậu (CCDPO 2) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.638
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49